DRV, מערכת פגישות הוידאו של אי-מד

הדור הבא של תקשורת ישירה ואפקטיבית עם קהל היעד שלך!

קהל היעד הנמנה על הצוות הרפואי יוכל לתאם איתך פגישות וידאו דרך דף הנציג שנקים עבורך במס' ערוצים ודרכים:

  • הזמנה אישית שתשוגר ישירות על ידך עם לינק לדף הנציג שלך
  • הזמנה שתשוגר על ידך לאנשי צוות רפואי שתאתר במאגר DRV (לאחר שתיכנס למאגר עם שם המשמש והסיסמה שתקבל מאתנו)
  • דיוור ישיר לקהלי יעד המזמין לתיאום פגישה
  • קישורים לדף הנציג שלך שיוצבו ברשת במקומות הרלוונטיים (אתר החברה, אתר המוצר (ממו"ש) , מודעה/טיזר בצמוד לכתבות/אייטמים רלוונטיים באי-מד, קוד סריקה בכרטיס הביקור שלך)

צרו קשר לפתיחת דף נציג דיגיטלי ו/או קבלת פרטים נוספים​


  • 09-7658233

DRV, מערכת פגישות הוידאו של אי-מד

הדור הבא של תקשורת ישירה ואפקטיבית עם קהל היעד שלך!

קהל היעד הנמנה על הצוות הרפואי יוכל לתאם איתך פגישות וידאו דרך דף הנציג שנקים עבורך במס' ערוצים ודרכים:

  • הזמנה אישית שתשוגר ישירות על ידך עם לינק לדף הנציג שלך
  • הזמנה שתשוגר על ידך לאנשי צוות רפואי שתאתר במאגר DRV (לאחר שתיכנס למאגר עם שם המשמש והסיסמה שתקבל מאתנו)
  • דיוור ישיר לקהלי יעד המזמין לתיאום פגישה
  • קישורים לדף הנציג שלך שיוצבו ברשת במקומות הרלוונטיים (אתר החברה, אתר המוצר (ממו"ש) , מודעה/טיזר בצמוד לכתבות/אייטמים רלוונטיים באי-מד, קוד סריקה בכרטיס הביקור שלך)

צרו קשר לפתיחת דף נציג דיגיטלי ו/או קבלת פרטים נוספים​


  • 09-7658233