איש צוות רפואי שלום,

מגפת Covid-19 מביאה לפתחנו אתגרים גדולים ושאלות רבות. היכרות עם ביטויי המחלה ברקמות הגוף השונות והיכולת לבצע אבחון מוקדם של המחלה הינם קריטיים להתמודדות מיטבית של הקהילה הרפואית כולה.

בחינה של פרסומים אחרונים בנושאי השלכות המחלה על רקמת העור מלמדת ש:

 • כ- 20% מהנדבקים במחלה מדגימים תסמינים עוריים ייחודיים1.
 • התפרחות העוריות עשויות להופיע טרם הסימפטומים האופיינים למחלה ולהוות סימן חשוב לאבחנה מוקדמת2.
 • הביטויים העוריים מגוונים וכוללים תפרחות מוכרות כגון אורטיקריה3 ותפרחות נדירות – לדוגמא, תפרחות שלפוחתיות ופטכיאליות4.

References:

 1. Cutaneous manifestations in COVID-19: a first perspective. S Recalcati. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 May;34(5):e212-e213.
 2. Silent COVID-19: what your skin can reveal. C. Guarneri et al. Lancet Infect Dis. 2020 May 18;S1473-3099(20)30402-3.
 3. Urticaria and angioedema as a prodromal cutaneous manifestation of SARS-CoV-2 (COVID-19) infection. K. Hassan. BMJ Case Rep. 2020 Jul 7;13(7):e236981.
 4. Cutaneous manifestations of COVID-19: Report of three cases and a review of literature. M Sachdeva et al. J Dermatol Sci. 2020 May;98(2):75-81.

תרצו ללמוד על הביטויים העוריים של המחלה? מהן ההנחיות של האיגודים העולמיים בנושא? ומה חושבים המומחים העולמיים?

מוזמנים להירשם לכתב עת מקוון (דו-ירחון) עם עדכונים בנושא קורונה ורפואת עור

בהובלת דר’ רוני דודיוק-גד, סגנית מנהל מחלקת עור, מרכז רפואי העמק, מרצה בכירה קלינית, הפקולטה לרפואה בטכניון, ישראל ובאוניברסיטת טורנטו, קנדה.  אני החתום מטה, נותן/נותנת בזה את הסכמתי כדלהלן:
  לקבל מידע מדעי-רפואי, חומרים הקשורים לתכשירים של חברת סאנופי-אוונטיס, עדכונים והזמנות לכנסים, בקשות להשתתפות בסקרים כיו"ב, תוך שימוש בדרכי ההתקשרות המפורטות בטופס זה.
  העברת פרטי האישיים המופיעים כאן (להלן המידע) נעשית מתוך בחירה ואיני מחוייב/ת לספקם. המידע יהיה בשימוש של חברת סאנופי-אוונטיס אך ורק בכדי לספק לי את החומרים כמצוין לעיל. הובהר לי כי המידע יישמר במאגר של סאנופי-אוונטיס, בקבוצה הגלובלית של חברת סאנופי-אוונטיס ו/או מי מטעמם, ויעשה בו שימוש אך ורק למטרות שהוזכרו לעיל.
  ידוע לי כי כל ספק הקשור לסאנופי-אוונטיס מחויב בחוזה לשמור על פרטיותי וכי המידע המכיל מידע אישי נועד אך ורק עבור המטרה עבורה המידע נאסף ובכפוף לחובת השמירה על פרטיותי.
  במקרה ואבקש לגרוע את פרטי ממאגר הנתונים של סאנופי-אוונטיס או לשנותם, סאנופי אוונטיס מתחייבת לבצע את בקשתי הנ"ל בתוך 30 ימים מיום בקשתי.
  מובהר בזאת כי אני רשאי לחזור בי מהסכמתי זו בכל עת ע"י מתן הודעה בכתב.
  מאשר/ת
  MAT-IL-2000414 – V1.0 – 10/20