אישפוז ביתי אקוטי – למי ומתי

 פאנל מומחים בהשתתפות ד"ר סגל וד"ר ביטון