הרשמה לוובינר    אני מאשר/ת כי הפרטים שמסרתי לעיל, הכוללים שם פרטי, שם משפחה, כתובת מייל, מספר טל' נייד, מספר רישיון ותחום התמחות, יועברו למדיסון פארמה לצורך יצירת קשר עמי וקבלה מעת לעת של מידע ועדכונים מקצועיים, פרסומים שונים, הזמנות לכנסים וכיוצ"ב