הרשמה לוובינר

    אני מאשר/ת כי הפרטים שמסרתי לעיל, הכוללים שם פרטי, שם משפחה, כתובת מייל, מספר טלפון נייד, מספר רישיון, תחום התמחות יועברו לפייזר ישראל בע"מ לצורך יצירת קשר עימי וקבלה מעת לעת של מידע ועידכונים מקצועיים, פרסומים שונים, הזמנות לכנסים וכיוצא בזה.