סדרת הוובינרים בחסות חברת נובונורדיסק

הרשמה לוובינר    אני מאשר/ת כי הפרטים שמסרתי לעיל, הכוללים שם פרטי, שם משפחה, כתובת מייל, מספר טל' נייד, מספר רישיון/ת.ז. ותחום התמחות, יועברו לחברת נובונורדיסק לצורך יצירת קשר עמי וקבלה מעת לעת של מידע ועדכונים מקצועיים, פרסומים שונים, הזמנות לכנסים וכיוצ"ב