הרשמה לוובינר    שמרו איתנו על קשר

    הוובינר ניתן לך בחסות חברת באייר. חברת באייר מעוניינת להוסיף אותך למאגר המידע שלה, לצורך יצירת קשר עמך בעתיד.
    נבקש לעדכנך כי פרטים לגביך (לרבות כתובת אימייל, טלפון נייד, תחום התמחותך, ופרטים נוספים שתמסור במהלך פגישות שייערכו בינך ובין נציגי חברת באייר, או במסגרת השתתפותך בתוכניות שחברת באייר תיזום מעת לעת) יישמרו על ידי חברת באייר וישמשו אותה (או מי מטעמה, לרבות חברות בקבוצת באייר העולמית) לצרכי תיעוד, חובות דיווח, יצירת קשר עמך, ולצרכינו הפנימיים.
    כמו כן, הנך מאשר כי פרטיך האישיים כאמור ישמשו את חברת באייר גם לשם שליחת הודעות ועדכונים (לרבות במייל) בקשר לחברה ולפעילותה.
    מאשר/ת