בסוף 2020 יצאו ההנחיות הישראליות לטיפול בדיסליפידמיה שמטרתן להנחות כיצד לטפל בדיסליפידמיה, מה היעד שאליו צריך לשאוף וכל זאת בהסתמך על סיווג רמת הסיכון בה מצוי המטופל.

ההנחיות מתייחסות הן למניעה ראשונית והן למניעה שניונית.

בבואכם לקבוע את היעד הטיפולי למטופל במניעה ראשונית, ישנם מקרים בהם לא תמצא בטבלת ההנחיות תשובה לגבי דרגת הסיכון של המטופל מאחר והוא לא “נכנס” לאף אחד מהסעיפים שמופיעים בה.

במקרים כאלו יש לחשב את דרגת הסיכון בעזרת טבלאות SCORE2

אשמח לקבל את מחשבון ה-SCORE2